Mevlud

U našoj tradiciji se uči Mevlud u raznim prilikama. Useljenje u kuću ,stan, završetak školovonja ili za svaki hairli korak i događaj u životu jedne porodice ili pojedinca. Može se upriličiti u kućnom ambijentu ali i u našoj džamiji. Potrebno se samo dogovoriti sa našim imamom.

Kontakt telefon: 08-653 68 21
Email: imam.stockhom@izb.se