Imam

Merzuk ef. Hadžirušidović

Rođen 13.06.1973. u Sanskom Mostu. U Prijedoru stiče osnovno obrazovanje sa super-odličnim uspjehom (Učina diploma). Redovan polaznik mektebske pouke u džematu Zagrad kod Šekib ef. Makića, gdje uspješno završava dvije hatme.

Gazi Husrevbegovu medresu u Sarajevu završava odličnim uspjehom 1992.

U Medini u Saudijskoj Arabiji pri Islamskom univerzitetu završava Institut za podučavanje stranaca arapskom jeziku sa odličnim uspjehom. Potom Fakultet šerijata završava 1999. sa vrlo dobrim uspjehom.

Po povratku u BiH nastanjuje se u rodnom Sanskom Mostu i zapošljava kao profesor vjeronauke u Opštoj gimnaziji. U novembru 2000. se istovremeno zapošljava kao glavni imam Medžlisa IZ Prijedor. Od ljeta 2003. boravi u Prijedoru i u džematu Donja Puharska dodatno obnaša mjesto imama, hatiba i muallima.

U džematu Stockholm je od juna 2014. imam, hatib i muallim.

E-mail: imam.stockholm@izb.se