Vakuf fond

Postanite VAKIF u izgradnji Bošnjačkog islamskog centra u Štokholmu. Za 27. noć smo skupili 1 MILION KRUNA kako bi do kraja godine imali 10 miliona na računu Fonda vakuf.

“Nećete zaslužiti nagradu (tj. Džennet) sve dok ne udijelite dio od onoga što vam je najdraže; a bilo šta vi udijelili, Allah će, sigurno, za to znati.”

Kur'an, Sura Al-Imran, 922

“Ko sagradi džamiju, želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo, Allah će mu zbog toga u Džennetu sagraditi kuću poput nje.”

Muhammed a.s., Buhari, 450

Akcija za 27. noć Ramazana

Činjenica da sadašnji prostor postaje sve tjesniji za obavljanje ibadeta i drugih aktivnosti, te je neophodno tražiti rješenje kroz izgradnju novog objekta ili proširivanje postojećeg. Džemat je pokrenuo akciju u 27. noći pod nazivom 100 VAKIFA PO 10.000 KRUNA sa namjerom da skupimo 1 MILION za gradnju Bošnjačkog islamskog centra do kraja godine.

Hvala Allahu džellešanuhu, od 27. do 29. noći imamo prijavljenih 100 vakifa koji će do kraja godine uplatiti po 10.000 kr, odnosno 1,000.000 kr.

POSTANITE VAKIF

Ovu hairli akciju želimo nastaviti do kraja godine. Ako želite da postanete vakif sa uplatom do kraja godine, prijavite se na email info@dzematstockholm.se ili telefon blagajnika 0700928687

Ako želite uplatiti odmah, pošaljite na SWISH 1236095988 ili BANKGIRO 596-6130 sa naznakom “VAKUF”.

NAPOMENA: Za sve donacije od 10.000 kr ili više, postoji mogućnost fakturisanja za firme i pravna lica. Ukoliko neko želi da donira manju sumu u skladu svojih mogućnosti, može to učiniti preko džematskog računa ili Swisha.

Komisija za vakuf

Ibrahim Avdić, član po funkciji
Hafiz Ahmed ef. Bukvić, član po funkciji
Mirsad Mahović, član
Hakija Čolić, član
Adis Fatić, član

Vakufski objekti džemata

Frodevägen 8, spånga

Džemat Stockholm trenutno posjeduje vlastiti vakufski objekat, prateći objekat (divanhana) i novčana sredstva na Vakuf fondu u visini od preko 8 miliona kr.

Plan za idejno rješenje

Džematski odbor i Komisija za vakuf formirali su Radnu grupu za idejno rješenje džamije. Cilj grupe je izgradnja Bošnjačkog islamskog cebtra koji bi sadržajno zadovoljio potrebe Džemata.

Džemat Stockholm

Radna grupa

Hazim Kargić

Vođa Radne grupe

Zanimanje: Vođa projekta u Ranova

Alija Vranjkovina

Član Radne grupe (Građevinski projekti)

Zanimanje: Šef projekta u NCC

Lamija Perenda

Član Radne grupe (Arhitekt)

Zanimanje: Arhitekt u Sola Stad

Mirnes Islamović

Član Radne grupe (Građevinski projekti)

Zanimanje: Šef poslova u NCC

Emina Delić

Član Radne grupe (Ankete, radionice)

Zanimanje: Menadžment konsult u Ramboll

Emir Begić

Član Radne grupe (Građevinski projekti)

Zanimanje: Šef projekta u ARCONA

Kratak pregled

Realizacija projekta

Proljeće-ljeto-jesen 2024

Radionice i izrada ideje kroz rad sa džematlijama. Prezentacija projekta džematu kroz izložbu i sakupljanje komentara.

Zima 2024-2025

Dorada na ideji, crtanje i dozvole potrebne za gradnju objekta. Selidba u privremeni objekt dok traje izgradnja.

Zima 2025-2026

Rušenje sadašnjeg objekta i izgradnja novog objekta.

Proljeće 2027

Useljenje u novi objekt.

Džemat Stockholm

Galerija slika