Nusret Abdibegović rođen je 18. novembra 1957. godine u Pruscu kod Donjeg Vakufa gdje je i pohađao osnovnu školu. Srednje obrazovanje stekao je u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu 1977. godine. Diplomirao je na Šerijatskom fakultetu Univerziteta u Medini 1986. godine, a magistrirao na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu 2002. godine. Oženjen je i otac dvoje djece.

Od početka rada Medrese „Reis Ibrahim-ef. Maglajlić“ u Banja Luci, 01. septembra 2020. godine, angažovan je kao profesor Fikha, te je Predsjednik školskog odbora ove odgojno-obrazovne ustanove. Također je bio Predsjednik organizacionog odbora i učesnik Simpozija u povodu 160. godina od rođenja reisu-l-uleme Ibrahim-ef. Maglajlića. Na čelu je Organizacionog odbora kao i učesnik okruglog stola „Rezolucija banjalučkih muslimana 1941. godine“, koji se održava u kontinuitetu od 2019. godine. Pored toga inicijator je održavanja „Banjalučke muradije“, te je utemeljitelj Plakete „Muftija Ibrahim-ef. Halilović“ koja se dodjeljuje od 2020. godine. 

U toku naše posjete Banja Luci od 03. do 06. novembra, imali smo priliku razgovarati sa muftijom Abdibegovićem o važnim pitanjima kako za dijapsporu, tako i za džemate u domovini. Ovom prilikom vam donosimo video intervju u cijelosti, zahvalni na odvojenom vremenu i predivnim savjetima koje smo dobili od našeg alima.

Šta znači bratimljenje Džemata Banja Luka i Džemata Stockholm?

Na koji način džemati u dijaspori mogu pomoći zavičaj?

Koji naredni projekti su planirani u banjalučkom muftiluku?

Šta znači direktna saradnja džemastkih odbora iz dijaspore sa našom krovnom organizacijom Rijasetom BiH?