Bajram-namaz klanjat će se u utorak 20. jula 2021. godine u dva termina. Sabah namaz će se klanjati u 03:30. Prvi termin za bajram namaz je u 04:50 a drugi termin u 06:00.

Broj prisutnih u svakom terminu ograničava se na 50 posjetilaca u džamiji i 45 posjetilaca u dvorištu džamije plus 5 članova zaduženih za organizaciju bajram-namaza (imam, mujezin, dva redara i domaćin koji je član Džematskog odbora) uz poštivanje ostalih epidemioloških mjera. Obavezno je svakom posjetiocu upotpuniti abdest kod kuće i ponijeti svoju sedžadu za klanjanje.

Mogućnost prijavljivanja bit će aktivirana u ponedjeljak, 12. jula 2021. godine u 10:00 i bit će aktivan do 19. jula 2021. u isto vrijeme, odnosno dok se ne prijavi maksimalan broj posjetilaca za svaki termin.

Redari su odgovorni da na kapiji vrše kontrolu i na osnovu spiska prijavljenih posjetilaca dozvole ulazak u harem džamije.