Pitanja i odgovori

Dugo godina kruže nezvanične informacije o raznim dešavanjima u Džematu Stockholm. Ovo dovodi do velikog broja pitanja među našim članovima koja zahtjevaju zvaničnu informaciju na osnovu argumenata. “Pitanja i odgovori” je stranica zatvorenog tipa, i mogu je koristiti isključivo članovi Džemata uz lozinku koja se šalje putem kružnog pisma (nyhetsbrev). Na pitanja odgovara Džematski odbor ili radne grupe i komisije koje pomažu rad Džematskog odbora.

Vaša pitanja možete slati na e-mail: pitanja@bizstockholm.se