U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj – Džemat Stockholm vas poziva na redovnu godišnju Skupštinu Džemata

Registracija će se obaviti od 12:30 do 14:15 sati. Da bi se moglo prisustvovati Skupštini potrebno je izvršiti registraciju sa važećim švedskim dokumentom (vozačka, lična karta ili pasoš). Prilikom registracije svaki član će dobiti numerisani glasački listić pomoću kojeg će se moći javljati za riječ i glasati na Skupštini.

Dnevni red i sav skupštinski materijal je dostupan na linku: www.dzematstockholm.se/skupstina2023

Lozinka za naše članove je poslana putem kružnog pisma i zvanične Viber-grupe.

Ukoliko neko od članova želi da mu se skupštinski materijali pošalju poštom neka se obrati na info@dzematstockholm.se ili telefonom na br: 08-653 68 21, najkasnije do 04. februara 2023. godine.

Džematski odbor

Elhamdulillahi rabbil'alemin.