Apel Ambasade Bosne i Hercegovine u Kraljevini Švedskoj prenosimo u cjelosti:

“Poštovani Bosanci i Hercegovci u Kraljevini Švedskoj i Republici Finskoj,


Ambasada Bosne i Hercegovine u K. Švedskoj aktivno vrši pripreme pred Opće izbore 2022. koji će se održati u Bosni i Hercegovini. Kako bi se proces registracije, te glasanja sproveo na najbolji način, Ambasada će sarađivati sa svim relevantnim institucijama, savezima i udruženjima u K. Švedskoj i R. Finskoj, kao i u Bosni i Hercegovini. Okolnosti u našoj domovini i svijetu ne dozvoljavaju bilo kakvo razjedinjavanje niti propagiranje pojedinaca ili interesnih grupa. Ambasada BiH u K. Švedskoj postupa prema zakonskim odredbama Bosne i Hercegovine, što podrazumijeva realizaciju aktivnosti nakon što CIK BiH zvanično objavi izbore. Stoga, preuranjene inicijative pojedinaca ili grupa u cilju animiranja građana mogu imati suprotan efekat. Ambasada Bosne i Hercegovine u Stockholmu će sve informacije, video uputstva, kao i materijal potreban za prijavu glasača, blagovremeno objaviti putem web stranice bihambasada.se te proslijediti Savezu i udruženjima koji u navedenim aktivnostima sarađuju sa Ambasadom Bosne i Hercegovine u Stockholmu.


U tom smislu, apeliramo da zasada počnete sa pripremama valjane dokumentacije koja je potrebna za registraciju i glasanje (lična karta, pasoš, uvjerenje o državljanstvu da nije starije od 6 mjeseci). Ambasada stoji na raspolaganju za sve informacije koje su vam neophodne, no jednako je važno da vi kao građani svoju posjetu Bosni i Hercegovini iskoristite i za provjeru i/ili vađenje ovih dokumenata.

Uz srdačne pozdrave,”


Elvira Dilberović, ambasadorica Bosne i Hercegovine u Stockholmu