Džematski odbor ima obavezu posvetiti najveću pažnju zajedničkim aktivnostima i jačanju jedinstva našeg džemata. Zbog toga je Džematski ovlastio predsjednika da organizuje druženje sa džematlijama povodom Ramazanskog Bajrama.

Predsjednik je 28.05.2021.godine organizovao druženje i bajramski ručak u koloniji kod Rinkebija. Prezadovoljne džematlije su u malim grupama, u okviru mogućnosti dozvoljenih epidemioloških mjera, obilježile Ramazanski bajram i izrazile želju da se cijeli Džemat druži češće i kvalitetnije.

Na osnovu uspješnog druženja, Džematski odbor je novom odlukom delegirao sve aktivnosti u okviru socijalnog života u Džematu u toku ljeta 2021. godine na Grupu za socijalni život. U vikendima tokom ljeta će se napraviti nekoliko susreta naših članova, a u skladu s novim ublaženim epidemiološkim mjerama.