Džuma i druženje sa Harunom ef. Hodžićem obavljena je u petak 03.03.2023. godine.

Harun Hodžić rođen je 20. marta 1970. godine u selu Leskova na Pešteri, općina Tutin. Osnovno obrazovanje stječe u Leskovi, a potom upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. Od samog početka oružane agresije na Bosnu i Hercegovinu bio je uključen u borbena djelovanja i pružanje otpora agresoru. Njegov ratni put obilježen je kroz tri elitne jedinice u sastavu Armije BiH, a to su: “Fatih“, “Crni labudovi“ i Sedma muslimanska brigada. Obavljao je dužnost oficira za vjere u Komandi Prvog korpusa i Komandi za obuku i doktrinu (KOiD) u činu majora. Bio je komandant bataljona jedinice “Fatih“ i emir 2. bataljona Sedme muslimanske brigade.

Harun ef. Hodžić, predvodio je džumu namaz a onda se družio se sa džematlijama do 16:00 h.