Džematski odbor organizuje tematsku sjednicu sa članstvom džemata (Forum). Forum će se održati u subotu 16.12.2023. godine sa početkom u 17:00 sati.

Teme Foruma:

1. Struktura džematlija

Džematskom odboru je pristiglo nekoliko žalbi na prekomjeran broj učesnika u džematskim aktivnostima koji ne dolaze sa našeg govornog područja. Na forumu će se pokušati utvrditi tačni razlozi nezadovoljstva i pokušati osmisliti nekoliko prijedloga za rješavanje istih.

2. Smjena generacija u Džemata

Većina naših džemata se suočava sa problemom da je vrlo malo ili nikako mlađe i srednje generacije uključeno u vođenje džemata. Naš Džemat nije izuzetak i zato Džematski odbor želi da se ova tema obradi i prodiskutuje i po mogučnosti osmisli nekoliko prijedloga o tome kako animirati mlađu i srednju generaciju da se uključe u rad džematskih organa, komisija i radnih grupa.

Moderator Foruma će biti Alija Vranjkovina.

Odluka Džematskog odbora