Obaviještavamo sve naše članove o raspisivanju dopunskih izbora u organe i komisije Džemata Stockholm. Vrijeme za kandidature i prijava kandidata trajat će od 01.07.2022. u 12:00 sati do 13.08.2022. godine u 12:00 sati.

Dopunski izbori će se održati u subotu 10.09.2022. godine od 09:00 do 19:00 sati u prostorijama Džemata.

Prijava kandidature se vrše Izbornoj komisiji Džemata putem formulara koji možete naći na: www.dzematstockholm.se/izbori-2022