U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj – Džemat Stockholm vas poziva na redovnu godišnju Skupštinu Džemata

Subota, 28. maj 2022. godine
Frodevägen 8, Bromsten

Informacije i upute za Skupštinu

Članovima Džematskog odbora direktno je i u više navrata rečeno da će se na Skupštini pokušati zloupotrijebiti statutarna odredba koja je predviđena kao zaštitni mehanizam u slučaju pojave kriminalnih radnji u Džematskom odboru. Namjera zloupotrebe te odredbe je da se, neusvajanjem ekonomskog izvještaja, sadašnji legitimno izabrani Odbor raspusti, te da se raspišu novi izbori što bi naš Džemat i odnose u Džematu odvelo u jednu neizvjesnost s nesagledivim posljedicama.

Stanje u Džematu je eskaliralo i održavanje skupštine u normalnim uslovima je nemoguće organizirati, a da se ne naruše sigurnost i međuljudski odnosi džematlija. Zbog toga je Džematski odbor održavanje Skupštine podijelio u tri dijela kako bi oni članovi koji žele doći na Skupštinu samo radi glasanja to mogli uraditi za 5 minuta i otići kući, a ne čekati 5 i više sahata koliko naše skupštine obićno traju i time rizikovati veliki broj ljudi na jednom mjestu čime bi se itekako povečao rizik za izbijanje incidenata koji mogu narušiti sigurnost i međuljudske odnose džematlija.

Dnevni red Skupštine:

  1. dio (sjednica u džamiji od 13:30 do 15:00)
  2. dio (glasanje u divanhani od 15:00 do 20:00)
  3. dio (sjednica u džamiji od 22:00 do 23:00

Ko ima pravo glasa?

Prema Pravilniku o članstvu, pravo glasa ima samo punopravni član koji je potpisao pristupnicu za članstvo prije 31. oktobra 2021. godine. Da bi utvrdili vaš identitet potrebno je da se pri registraciji možete identificirati sa važećim švedskim dokumentom.

Mogu li doći samo na drugi dio Skupštine?

Da, možete doći samo na drugi dio Skupštine i glasati o skupštinskom materijalu bez obaveze da prisustvujete prvom ili trećem dijelu Skupštine. Prisustvovati možete na jednom ili dva od bilo koja tri dijela ili na sva tri dijela Skupštine ukoliko želite. Najveći broj članova očekuje se na glasanju u drugom dijelu Skupštine, a veoma mali broj na prvom i trećem dijelu Skupštine. Registracija će se vršiti posebno za svaki dio Skupštine.

Kad, gdje i kako se može izvršiti glasanje?

Glasanje možete izvršiti samo ličnim prisustvom u divanhani, 28. maja 2022. godine. Mogućnost glasanja će trajati u terminu od 15:00-20:00 sati i u tom periodu možete bilo kada izvršiti glasanje. Poseban glasački listić će biti obezbjeđen na licu mjesta. Detaljnije informacije o tome kako da izvršite glasanje moći ćete dobiti na licu mjesta od strane nadležnih.

U toku glasanja nije dozvoljeno zadržavanje u haremu džamije osim vaktovima i osoblju koje je zaduženo za organizaciju glasanja. Svaki član poslije obavljenog glasanja će odmah napustiti harem džamije.

Skupštinski materijal

Sav skupštinski materijal je dostupan na linku: dzematstockholm.se/skupstina2022

Lozinka za ulazak na zaštićenu internet stranicu sa skupštinskim materijalom je ista kao iza druge dijelove stranice. Lozinka je poslana putem Viber grupe i kružnog pisma.

Ukoliko neko od članova želi da mu se skupštinski materijal pošalje poštom molimo da se obrati na email stockholm@izb.se ili telefon 08-653 68 21, najkasnije do 14. maja 2022. godine.

Srdačno vas selamimo sa dovama za hajr i jedinstvo našeg Džemata.

Za Džematski odbor,
Predsjednik Ibrahim Avdić

Elhamdulillahi rabbil'alemin.