Na osnovu odluke broj DO-2022-065, raspisuju se redovni izbori u organe i komisije Džemata Stockholm i isti će se održati u subotu, 14.01.2023. godine od 09:00 do 19:00 sati u prostorijama Džemata.

Redovnim izborima vršit će se izbor u:

Stalne organe Džemata:

 1. Džematski odbor: Biraju se tri člana na puni mandat i dva zamjenika na skraćeni mandat.
 2. Nadzorni odbor: Bira se jedan član na puni mandat i jedan zamjenik na skraćeni mandat.
 3. Izborna komisija: Bira se jedan član na puni mandat i jedan zamjenik na skraćeni mandat.

Stalne komisije Džemata:

 1. Statutarna komisija: Biraju se dva člana na puni mandat i dva člana na skraćeni mandat.
 2. Komisija za ženski aktivizam: Bira se jedna članica na puni mandat.
 3. Komisija za vakuf: Bira se jedan član na puni mandat.

Skupština IZBUŠ-a:

7. Zastupnici Džemata: Biraju se tri člana na puni mandat.

NAPOMENA: Puni mandat traje do redovne Skupštine 2027. godine. Skraćeni mandat traje do redovne Skupštine 2025. godine.

Pravo na kandidaturu imaju članovi koji su se učlanili najkasnije do 31.10.2019. godine i koji ispunjavaju ostale uslove iz člana 15. Pravilnika o izborima.

Dinamika izbora

 • Vrijeme za kandidature i prijava kandidata trajat će od 16.11.2022. godine od 12:00 sati do 16.12.2022. godine do 12:00 sati.
 • Lista prijavljenih kandidata bit će objavljena 30.12.2022. godine.
 • Predizborni sastanak na kome će se kandidati predstaviti članstvu održat će se u subotu 07.01.2023. godine.
 • Redovni izbori održat će se u subotu 14.01.2023. godine u trajanju od 09:00 do 19:00 sati.
 • Izbore organizira i sprovodi Izborna komisija Džemata, a u skladu s Pravilnikom o izborima.
 • Prijava kandidature vrši se Izbornoj komisiji putem formulara ispod:

Formular za prijavu kandidature

  GDPR

  Informacija poslata putem formulara podliježe pravilima i rutinama Džemata Stockholm o prikupljanju, pohranjivanju i sigurnosti ličnih podataka u skladu sa GDPR zakonom. Na listi kandidata, koja će biti dostupna članovima na zaštićenom dijelu džematske internet stranice i na oglasnoj tabli Džemata bit će izloženi sljedeći podaci: ime i prezime kandidata, organ/komisija i motivacija.