Budući da je Džematski odbor dobio nekoliko primjedbi na pisanje pojedinačnih vlastitih mišljenja, a sve to u ime džemata Stockholm, ovim putem Džematski odbor upućuje demant i oštro osuđuje bilo kakvo pisanje u ime Džematskog odbora i Islamske zajednice Bošnjaka u Stockholmu.

Džematski odbor će provesti internu istragu i poduzeti konkretne disciplinske mjere prema članovima koji su pisali u ime Džematskog odbora i Islamske zajednice Bošnjaka u Stockholmu.

Džematski odbor obavještava sve članove džemata a i one koji to nisu, da svi lični, personalni stavovi nemaju nikakvog dodira niti veze sa zvaničnom stavom i mišljenjem Džematskog odbora.

Također ovom prilikom Džematski odbor obavještava članastvo da su jedini oficijelni kanali informisanja članstva slijedeći:

Sve ostale poruke, objave, stavovi, mejlovi a koji nisu upućeni ili postavljeni na navedene kanale informisanja, nemaju apsolutno nikakve veze sa Džematskim odborom i Islamskom zajednicom Bošnjaka u Stockholmu!