Dobrodošli u Džemat Stockholm

Izuzetno kvalitetne vjerske i druge aktivnosti, nezapamćeno uspješne humanitarne akcije i pozitivne inicijative u domovini, jedinstveni su među džematima u dijaspori.

Bajramska hutba, Ramazan 2024

Aktivnosti u džematu

Pozivamo sve naše članove da se uključe, organizuju i doprinesu razvoju zajednice, kako smatraju da je to najbolje za Džemat.

Vjerske usluge

Džemat Stockholm bazira sve vjerske aktivnosti na osnovu Kur’an-i kerima i sunneta Poslanika a.s.

Socijalni život

Aktivnosti koje doprinose dijalogu, uzajamnom poštivanju i toleranciji među našim članovima.

Humantirane aktivnosti

Džemat Stockholm pravi rekordne rezultate koji premaše i najoptimističnija očekivanja.

Fond vakuf

Džemat Stockholm trenutno posjeduje dva vlastita vakufska objekta i značajna novčana sredstva na Fondu vakuf.

Postani član putem poreza

Humanitarne aktivnosti

U toku 2023. godine Džemat Stockholm se odazvao mnogobrojnim akcijama i napravio rekordne rezultate koji su premašili i najoptimističnija očekivanja.

1.874.231 kr

Ukupno dostavljeno pomoći u 2023. godini

900.418 kr

Džematima u Švedskoj

723.468 kr

Preko IZ BiH

250.345 kr

Preko Merhameta