Omladinske aktivnosti

Šta je BEMUF

Bemuf se sastoji od lokalnih organizacija koje su samostalno registrirane, ali djeluju u okviru lokalnih džemata Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj. Lokalne organizacije Bemufa preko svojih delegata u Skupštini Bemufa odlučuju o važnim pitanjima za Bemuf i biraju rukovodstvo Bemufa koje se sastoji od Obora Bemufa i ostalih organa. Odbor Bemufa sarađuje sa Islamskom zajednicom Bošnjaka u Švedskoj i rukovodi aktivnostima Bemufa na centralnom nivou. Bemuf broji oko 2.000 članova starosne dobi od 6 do 27 godina. Više informacija se nalazi na internet stranici www.bemuf.org