Imam

Hafiz Ahmed ef. Bukvić

Magistar hafiz Ahmed-ef. Bukvić (rođen 1980. godine), ranije imam Hamzibegove džamije u Tešnju, je svršenik Al Azhar univerziteta u Kairu i Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu. Hafiz Bukvić posebno se istakao uspješno vodeći školu Kur'ana časnog i kao muhafiz koji je izveo deset hafiza u našoj domovini, Bosni i Hercegovini.

U Džematu Stockholm je zaposlen kao imam, hatib i muallim od 01.12.2022. godine.

E-mail: ahmed.bukvic@dzematstockholm.se
Telefon: 076-719 66 59