Porodično ili individualno savjetovanje

U cilju što kvalitetnijeg života svi naši članovi su dobro došli da zakažu vrijeme sa našim imamima i da dobiju savjet, preporuku ili uputu u kom pravcu mogu u svom životu ići dalje. Naši imami će pomoći u oblasti u kojoj su obučeni a za ono što nisu sigurni mogu se raspitati pa uputiti kojim pravcem čovjek u potrebi može da krene.

Treba znati da je naš imam obuhvaćen zakonom o čuvanju tajne na svom radnom mjestu kao i kodeksom ponašanja u okviru naša Zajednice.

E-mail: ahmed.bukvic@dzematstockholm.se
Telefon: 08-653 68 21