Šerijatsko vjenčanje

Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj kao vjerska zajednica dobila je pravo da njeni imami koji polože ispit kod Kammarkolegiet-a mogu obavljati vjenčanja koja su priznata u ovoj zemlji kao i vjenčanja u drugim vjerskim zajednicama i institucijama koje imaju identično pravo.

U praksi ovo znači da svi oni koji se vjenčaju u našoj zajednici njihov brak automatski biva registriran u Skatteverketu i oni se vode kao vjenčani supružnici.

Potrebno je prije vjenčanja obezbjediti dvije potvrde iz Skatteverketa i sa tim potvrdama se onda može zakazati termin za vjenčanje u našoj zajednici.

Nakon vjenčanja bračni par dobija potvrdu o obavljenom vjenčanju a naš imam šalje potrebnu dokumentaciju na Skatteverket.

Potrebni dokumenti za koje se podnosi zahtjev na Skatteverketu su:

Intyg Hindersprövning
Vigselintyg

Da bi se vjenčanje moglo obaviti prisutni moraju biti mladenci i njihovi svjedoci. Potrebno je da svjedoci (dva muškarca ili jedan muškarac i dvije žene) budu prisutni na samom činu vjenčanja i svojom riječju i potpisom potvrde da se vjenčanje obavilo na taj dan.

Ispod imate formulare koje je potrebno popuniti i mailom poslati imamu naše zajednice da on pripremi vjenčane listove za sam čin vjenčanja.

Vjenčani list (svenska)
Vjenčani list (bosanski)

U sučaju potrebe mogu se uvijek postaviti pitanja na koja će imam dati odgovore.

Poželjno je prije vjenčanja zakazati jedan termin gdje imam upoznaje mladence o njihovim pravima i obavezama u okviru bračne zajednice kao i pojašnjava sami tok vjenčanja.

Vjenčanje se po želji može obaviti u džamiji, privatnoj kući ili nekom drugom prikladnom mjestu koje mladenci izaberu za ovu priliku.

Usluga vjenčanja je besplatna za naše članove, dok za one koji nisu članovi zajednice vjenčanje se može obaviti uz uplatu takse po pravilniku o jedinstvenoj članarini IZBUŠ-a.

E-mail: ahmed.bukvic@dzematstockholm.se
Telefon: 08-653 68 21