Dženaza

Kako postoji početak života na ovom svijetu tako postoji i kraj. Naša obaveza je da ogasulimo i opremimo muslimana koji je preselio prema propisima koje propisuje naša vjera.

U ovim okolnostima u gradu u kome živimo i u okviru našeg džemata postoji organiziran usluga dženaze prema pravilniku kojeg je donio Džematski odbor.

Džemat Stockholm će i dalje nastaviti da realizuje besplatne dženaze za svoje članove prema Pravilniku o Dženaza fondu koji možete pogledati na:

https://www.bizstockholm.se/wp-content/uploads/2022/01/Pravilnik-o-Dzenaza-fondu.pdf

Kontakt telefon: 08-653 68 21