Članarina

Šta je IZBUŠ

Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj je vjerski Savez koji predstavlja Bošnjake i druge muslimane nastanjene u Švedskoj i sastavni je dio Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Zajednica je osnovana 1995 godine i u svom sastavu ima 26 džemata rasprostranjenih od Trelleborga na jugu pa do Štokholma koji je naš najsjeverniji Džemat. IZBUŠ ima oko 13 000 članova koji uglavnom dolaze sa područja Bosne i Hercegovine i Balkana, ali i drugih dijelova svijeta. Prvenstveni cilj IZBUŠ-a je da organizira vjerski život i da omogući kako mladima tako i odraslim sticanje znanje o našoj vjeri i tradiciji. IZBUŠ ima veoma dobru saradnju sa drugim vjerskim savezima, organizacijama i institucijama.

Članarina putem poreza

Od 2010 godine IZBUŠ je registriran od strane švedske vlade kao zaseban vjerski Savez, a godinu poslije dobili smo dozvolu da uz pomoć Skatteverketa možemo vršiti naplatu članarine kroz porez. IZBUŠ je prvi muslimanski Savez u Švedskoj koji je dobio ovu mogućnost i od 01. januara 2013.g. pristupilo se plaćanju članarine putem poreza i to u iznosu od 0,7% od bruto ličnog dohotka. Pored Švedske crkve, ovo pravo je ostvarilo još devet drugih crkvenih zajednica i svi plaćaju najmanje 1% od bruto primanja na ime članarine. Danas, nepune dvije godine od početka realizacije, možemo reći da je u mnogim džematima podrška ovom načinu plaćanja članarine premašila očekivanja i broj članova je veći nego ikada do sada.Ovo nam daje nadu i snagu da se svi zajedno potrudimo da o ovom veoma važnom projektu kako za nas Bošnjake tako i za ostale muslimane obavijestimo sve i jednog pojedinca i omogućimo mu da svojim članstvom da doprinos opstojnosti Zajednice i islama na ovim prostorima.

Zašto članarina putem poreza

Udio države u finansiranju vjerskih zajednica, posebno nakon 2000. godine, kada je Švedska crkva odvojena od državnog finansiranja, prilično je zanemariv. Ekonomska osnova na kojoj se zasniva rad džemata, a i Zajednice, je članarina i dobrovoljni prilozi članova. Finansijska situacija je iz godine u godinu sve teža tako da je jedan od glavnih razloga ulaska u sistem naplate članarine putem poreza sticanje finansijske stabilnosti za dugoročnije planiranje i kvalitetniji
rad Zajednice.

Kako se pristupa u članstvo

Članstvo je dobrovoljno i članom se postaje ispunjavanjem pristupnice, odnosno davanjem saglasnosti za plaćanje članarine putem poreza. Pristupnicu mora potpisati svaki punoljetni musliman i muslimanka koji žele postati članom.

Pristupnica / Medgivande
Preuzmite pdf

Maloljetna djeca su automatski članovi Zajednice čim jedan od njihovih roditelja potpiše pristupnicu, ali je potrebno ispuniti Registarski karton koji možete skinuti ispod kako bi lokalni džemat imao kompletan registar članova.

Registrarski karton
Preuzmite pdf

Registar i čuvanje podataka

S obzirom da se, gore spomenuta državna pomoć džematima zasniva na broju članova IZBUŠ neophodno je da imamo ispravne, potpune i ažurirane registre. S tim u vezi, IZBUŠ je u saradnji sa državnom upravom za pomoć vjerskim zajednicama (SST) krenu u realizaciju formiranja ispravnih registra članstva, što podrazumijeva da djeca starija od 12 godina moraju svojeručno potpisati članski karton a djecu mlađu od 12 godina mogu učlaniti roditelji.

Priručnik o članarini putem poreza
Preuzmite pdf