Na osnovu odluke Džematskog odbora broj DO-2021-094, raspisuju se dopunski izbori u organe i komisije Džemata Stockholm i isti će se održati u subotu 22.01.2022. godine od 09:00 do 19:00 sati u prostorijama Džemata.

Pročitajte više i prijavite svoju kandidaturu