Ovim obavještavamo zainteresirane kandidate da će Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj ove godine organizirati odlazak na hadž. Preliminarni polazak je 15. juna, povratak 8. jula 2023. g. Prijave se vrše isključivo na direktan link Ministarstva za hadž Saudijske Arabije: https://hajj.nusuk.sa

Prijava počinje otvaranjem profila (Create Account). Za otvaranje profila potrebno je ispuniti sva polja koja su označena crvenom zvjezdicom. Po otvaranju profila, kompletirati ga traženim podacima i priložiti kopiju prve stranice pasoša i jednu fotografiju pasoškog formata sa svijetlom pozadinom.

Nakon što podaci budu verificirani, na profilu će se pokazati:

  • fotografija
  • ime i prezime
  • mejl adresa
  • broj telefona
  • nacionalnost
  • broj pasoša

Kopiju profila, sa gore navedenim podacima, odmah u digitalnoj formi poslati Sekretarijatu IZBUŠ-a na mejl: kontakt@izb.se

NAPOMENA:
Kao što se vidi, odlazak na hadž se ove godine obavlja po potpuno novim pravilima, pa je neophodno da svi kandidati za hadž budu dostupni, kako bi pravovremeno dobili sva potrebna daljnja uputstva. Nažalost, još uvijek nemamo tačnu cijenu hadža, ali je sasvim sigurno da će to biti mnogo skuplje nego ranijih godina.

Kontakt telefoni za dodatne informacije:
0763 102 447
0520 499 064
0701 150 561

Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj
Sekretar: Jasmin Dervišević