U utorak, 16.08.2022. godine, pred komisijom za hifz Rijaseta Islamske Zajednice u Bosni i Hercegovini, posljednje ajete napamet Časnog Kur'ana proučio je Mersad Muratović, sin Azema i Hatidže.

Komisiju su činili: hafiz Ismet Spahić, hafiz Mensud Đulović, hafiz Omer Zulić, hafiz doktor Elmir Mašić i hafiz Nedžad Ćeman.

Za Mersadovog muhafiza, hafiza Ahmeda Bukvića ovo je deseti hafiz koji je uspješno završio hifz. Kakav fin jubilej za našeg hafiza Ahmeda. MašaAllah!

Molimo Allaha, Gospodara srca ljudi da čuva naše hafize, da nagradi Mersada kako to dolikuje, da nagradi i našeg hafiza Ahmeda Bukvića te da dočekamo dajoš pišemo mnogo članaka o ovako lijepim jubilejima.