Dana, 02.05.2024. Vakufska komisija i Džematski odbor pokreće tender o renoviranju zida i ograde džamijskog harema na adresi Frodevägen 8, 163 43 Spånga. Javni tender traje od 02.05.2024 do 16.05.2024. g

Firma koja šalje ponudu mora biti registrovana u Švedskoj. Molimo vas da vašu ponudu dostavite u word ili pdf formatu na email info@dzematstockholm.se najkasnije do 16.05.2024. g.

Sa poštovanjem,
Vakufska komisija
Džematski odbor