Kurban preko Islamske zajednice se može uplatiti do 16. jula 2021. Svi kurbani se nabavljaju u BiH od povratnika i na taj način se pomaže održivi povratak.
Preuzmite pdf sa detaljnim informacijama

Cijena kurbana: 1850 kr
Postgiro: 73 88 14-3
Swish: 123 338 23 48

Važno!
Rijaset nema mogućnost da dostavlja trećinu krubana po cijeloj BiH. Za više informacija se možete obratiti lokalnom džematu, imamu ili sekretaru IZB u Švedskoj:

Email: kontakt@izb.se
Telefon: 0520-49 90 64
Mobil: 0763-10 24 47