Na osnovu odluke broj: DO-2023-038 o organizovanom učešću Džemata na Maršu mira 2023. g, Džemat i Bemuf Stockholm će organizovano učestvovati na Maršu mira u domovini.

Cilj nam je da u ovo organizovano učešće na Maršu mira 2023. godine prvenstveno uključimo omladince iz našeg Džemata, ali se mogu prijaviti i omladinci iz ostalih džemata u Švedskoj. Pored omladinaca mogu se prijaviti i ostali članovi džemata Stockholm.

Grupa za medije Džemata Stockholm će medijski propratiti ovaj projekt i po mogućnosti napraviti jednu vrstu dokumentarnog zapisa ili filma.

O MARŠU MIRA:

Marš mira je pješački pohod, koji se održava u sklopu obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i njenoj okolini, s ciljem odavanja počasti žrtvama genocida te podsjećanja na stravične zločine koje su počinile snage vojske i policije Republike Srpske, potpomognute snagama iz Srbije, nad Bošnjacima “Sigurnosne zone UN-a” Srebrenica, u julu 1995. godine. Pohod nosi naziv protestni, jer ima za cilj animiranje svih relevantnih aktera, na lokalnom i međunarodnom nivou, za brže hapšenje i procesuiranje osoba odgovornih za počinjene zločine, radi zadovoljavanja pravde kao preduslova za izgradnju trajnog mira i tolerancije među narodima u Bosni i Hercegovine. Pročitajte više na linku

VAŽNO:

Za organizaciju ovog učešća zadužuje se Grupa za bratimljenje Džemata Stockholm i Medžlisa Srebrenica kao i Bemuf Stockholm.

Džemat snosi troškove izrade majica i kačketa sa oznakama našeg Džemata kako bi naše džematlije bile jednoobrazne i prepoznatljive.

Džemat takođe snosi troškove hrane, pića i voća na punktovima određenim za prenoćište uključujući i prijevoz hrane do tih punktova.

Učesnici snose troškove do polazne tačke Marša mira 2023. godine i sami obezbjeđuju šatore za spavanje.

PRIJAVA:

Svi učesnici se trebaju prijaviti najkasnije do 30. juna preko online linka ili sms-a:

Link za online prijavu
Mirzet Omerović (SMS) +46 70 491 69 68
Smajo Smajlović (SMS) +46 73 733 65 15