Prijedlog Plana rada i Finansijskog plana za 2022. godinu je okvirno urađen i ovom prilikom prezentovan na zaštićenoj stranici Džemata (https://www.bizstockholm.se/dzemat/plan-rada-2022/), kako bi svi članovi imali priliku uz eventualne sugestije uzeti učešće u konačnoj izradi za 2022. godinu.

Nakon novog organiziranja načina rada unutar Džemata, došlo se do novog modela za izradu Finansijskog plana u kojem više ne postoje različite jedinice i dijeljenje na Džemat i komercijalu. Sada je to sve objedinjeno u jednu budžetsku jedinicu tako da naša članarina bude dostupna potrebama Džemata za organiziranje raznovrsnih aktivnosti za članove.

U prilogu ovog Finsansijskog plana uračunato i poboljšano je sve ono što je i do sada postojalo. Cilj je da se članstvu omogući da doprinese sa svojim prijedlozima, koji će kasnije kao i svi ostali prijedlozi biti razmatrani i po mogućnosti uvršteni na sljedećoj sjednici Džematskog odbora. Konačna verzija Finanijskog plana za 2022. godinu bit će dostupna članstvu, nakon čega slijedi usvajanje na redovnoj džematskoj Skupštini.

Ove godine urađen je i malo drugačiji pristup Planu rada od dosadašnjeg gdje se u Plan rada ne stavlja ono što je već propisano važećim aktima (Ustav IZ, Pravilnik o imamima, Pravilnik o organiziranju džemata u Dijaspori, IZBuŠ-ov Statut, džematski Statut i pravni akti) i pokušava se izbjeći preveliko detaljisanje i bespotrebno “kićenje” kako bi Plan rada bio što kraći, razumljiviji i realniji kako za članove tako i za one koji će ga sprovoditi.

Vaše eventualne sugestije i pitanaja možete slati na zvaničnu mailadresu Džemata najkasnije do 6. februara 2022. stockholm@izb.se

Džematski odbor