U ponedjeljak 12.12.2022. g.Bošnjačka nacionalna fondacija u suradnji sa Džematom Stockholm, organizirala je promociju knjiga „Islamski identitet Evrope” i „Ontologija Islama” autora akademika Ferida Muhića.

Na promociji su govorili, pored autora, akademik Šerbo Rastoder i Muftija sandžački hfz. Abdurrahman-ef. Kujević.

Imam džemata hfz. Ahmed-ef. Bukvić, izrazio je dobrodošlicu visokoj delegaciji gostiju i dao riječ moderatoru Ferku Šantiću.

Akademik Rastoder je detaljno govorio o temama, na koje odgovor daju ove dvije knjige, podvlačeći da Bošnjaci imaju po prvi put učene ljude, kao što je Ferid, koji može na svjetskom nivou da vodi naučnu raspravu o ovim krucijalnim temama.

Muftija Kujević je napravio jednu retrospektivu puta, kroz koji je prošao bošnjački narod, ističući da smo konačno došli do nivoa da naša elita iz redova uleme i prvaka iz ostalih znanstvenih disciplina, bude ujedinjena oko temeljnih vjerskih i nacionalnih pitanja.

– Ove dvije knjige svako od vas mora imati u svojoj kući i iz njih ćete naučiti da se osjećate još ponosnijim što ste muslimani i Bošnjaci, istakao je muftija.

Prvi predsjednik BANU-a i član Evropske akademije nauka i umjetnosti, govorio je o autohtonosti muslimana a time i Bošnjaka u Evropi, sa posebnim osvrtom na izazove kroz koje smo prošli kao muslimanski narod, a sa kojima se i dan danas suočavamo, kako na Balkanu, tako i u cijeloj Evropi.

Zahvalio se prisutnima na dolasku i pažnji, istakavši da je vrijeme najveća hedija koja se može nekom pokloniti.

(Preneseno) Informativna služba BNF-a