Subotom u poslijepodnevnim satima, prostorije džamije rezervisane su za aktivnosti džematlijki a u okviru Ženskog aktivizma.

Okupljanje počinje u 14:00 u divanhani.

Škola Kur'ana počinje od 15:00 u džamijskim prostorijama. Cilj je da se ponudi svim članicama mogućnost da savladaju Kur'ansko pismo, te da uz objašnjenje i vježbanje tedžvidskih pravila, nauče da čitaju, uče i razumiju Kur'an Časni.

Školu Kur'ana predvode muallime Mevlija Alić i Halima Poljo.

U prijatnoj džamijskoj atmosferi, sa željom i ciljem učenja, slušanja i druženja sa Kur’anom Časnim nove polaznice su uvijek dobrodošle.