Džematu Linköping nedostaje 150.000 kr za kupovinu objekta. Džemat Stockholm organizuje sergiju u petak 17.02.2023. god nakon džuma-namaza, a uplate možete slati već sada na Swish: 123 609 59 88 ili Bankgiro: 596-6130, obavezno napisati “Linköping”.

VAKUF SEDŽADA

Gost u petak naveče će nam biti hafiz Jusuf ef. Horozović, imam Džemata Linköping. Ovom prilikom Džemat Stockholm organizuje akciju: “VAKUF SEDŽADA ZA DŽEMAT LINKÖPING”, gdje naše džematlije mogu da kupe sedžade od kojih će sav novac ići za džamiju u Linköpingu.

Cilj nam je da za ovu večer skupimo 150.000 kr zajedno sa sergijom. Vakuf sedžade možete naručiti već sada na Swish: 123 609 59 88 ili Bankgiro: 596-6130, obavezno napisati “Sedzada”.

“Donacija velika sedžada” 5.000 kr
“Donacija mala sedžada” 2.000 kr

Molimo Allah džellešanuhu da pomogne našu braću u Linköpingu i da ukabule svakom vakifu, amin!